Kasteel Weldam


Weldam is een kasteel en havezate op een landgoed gelegen in de buurtschap Kerspel Goor in de Nederlandse gemeente Hof van Twente. Het ligt ten zuiden van de plaats Goor in de provincie Overijssel.

Geschiedenis

In 1389 wordt er voor het eerst geschreven over Weldam. In deze periode was het goed eigendom van Wolder van den Weldamme, een leenman van de bisschop van Utrecht. Gedurende enkele eeuwen waren Weldam en havezate Twickel bij veel gelegenheden nauw met elkaar verbonden. Vanaf het jaar 1506 waren beide kastelen eigendom van Johan III van Twickelo. Na zijn overlijden erfden zijn beide dochters een kasteel. Hierdoor kwam Weldam voor lange tijd in het bezit van het adellijke geslacht Ripperda.

Sofia van Raesfelt, die opgegroeid was op kasteel Twickel, trouwde in de zeventiende eeuw met Johan Ripperda tot Weldam die eigenaar was van het kasteel. In 1645 begonnen zij met de verbouwing van kasteel Weldam. De ontwerper hiervan was mogelijk Philips Vingboons, in die tijd een belangrijk architect. In de achttiende en negentiende eeuw stond Weldam voor lange tijd leeg en raakte in verval.

In 1879 kwam het kasteel in bezit van Carl Philipp Otto graaf Bentinck en zijn vrouw, gravin Maria Cornelia van Heeckeren van Wassenaer die Weldam van haar vader had geërfd. Door dit echtpaar kregen kasteel en de tuin eromheen hun huidig aanzicht. Zij voegden de twee grote hoektorens toe aan de noordkant van het gebouw, de een vierkant en de ander achthoekig. Deze torens zijn ontworpen door de Engelse architect Weatherley. Het tuinontwerp is van de Franse landschapsarchitect Édouard André.

Toegankelijkheid

Het kasteel wordt bewoond en is niet toegankelijk voor bezoekers. De kasteeltuinen zijn tegen betaling wel toegankelijk. Het landgoed om het kasteel heen is vrij te betreden gedurende de dag.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Weldam🎯    |  SVR  |  Disclaimer  | Privacy  |  Links  | Sitemap  |  Contact  | Downloads  | Promo  |    🎯